DÍJMENTES OKTATÓPROGRAMOK CSOPORTOKNAK

JELENLEG NEM TARTUNK INTERAKTÍV TANÓRÁKAT!

A MiniPolisz számára fontos az edukáció, ezért a társadalmi felelősségvállalás jegyében a fiatalok szemléletformálását zászlajára tűzve örömmel ad otthont változatos témájú, csoportos szemléletformáló foglalkozásoknak.

 • A csoportok részére tartott interaktív tanórák díjmentesek.
 • A tanórákat külsős szakemberek tartják, ezért az igényt a foglalás során előre kérjük jelezni a látogatás előtt legalább 2-3 héttel. A tanórák megtartásának lehetősége a játszóház foglaltságának függvényében változhat. Tanórákat iskolai szünetben nem áll módunkban tartani.
 • A foglalkozások az életkori sajátosságok figyelembevételével zajlanak: óvodásoknak játékos, mondókás formában és kb. 20-30 perces időtartamban, míg iskolásoknak szemléletformáló foglalkozással egybekötve, kb. 30-45 perces időtartamban kerül sor egy-egy tanórára.

Jelenleg ezen témákból választhatnak a csoportok:

 • Közlekedj okosan! program
 • Általános bűnmegelőzési ismeretek
 • Az internet veszélyei

KÖZLEKEDJ OKOSAN! PROGRAM

Az ORFK-OBB segíti a közlekedésbiztonsági oktatási, nevelési tevékenység gyakorlati megvalósítását, célirányosan a gyermekek, iskoláskorúak biztonságos közlekedésre való nevelését, melyre az életkori sajátosságok figyelembevételével a következő programok keretében kerül sor:

Ovi-Zsaru program

A kisebbeknek szóló Ovi-Zsaru program, játékos, figyelemlekötő és a közvetlen kommunikációra építő, főként a nagycsoportos korosztály számára kidolgozott bűn- és baleset-megelőzési témájú program, melynek célja a gyerekek biztonságérzetének erősítése, az áldozattá válásuk esélyének csökkentése, és hogy szükség esetén tudjanak és merjenek is segítséget kérni a rendőrtől.

Ajánlott korosztály: 4-6 év

Iskola rendőre program

A kisiskolások szóló, akár egész tanévre szóló program célja, a biztonságos, balesetmentes közlekedés, a szabálykövető magatartás elősegítése, a közlekedési ismeretek bővítése, és pályaorientációs céllal, a rendőrség népszerűségének növelése a fiatalság körében.

A programok során a gyermekek játékos szellemi feladatok keretében sajátíthatják el a biztonságos közlekedés szabályait. A MiniPoliszban tartott foglalkozások, a szemléletes bemutatókkal és magyarázatokkal tarkított előadást követő, kötetlen beszélgetéssel egészülnek ki.

Ajánlott korosztály: 7-12 év

ÁLTALÁNOS BŰNMEGELŐZÉSI ISMERETEK

A bűnmegelőzési szakemberek oktatásokat is tartanak az általános iskolák 1-5. évfolyamának. Az órákon a filmnézést követően, a látottak megbeszélése, és azok drámapedagógiai módszerekkel történő feldolgozása zajlik. A témakör keretében az alábbi témák kerülnek feldolgozásra:

 • Áldozattá vagy elkövetővé válás megelőzése,
 • Fogalmak tisztázása: pl. mi számít bűncselekménynek, mi a különbség a bűncselekmény és a diákcsíny között,
 • Az iskolai erőszak és a segítségkérés lehetőségei,
 • A fiatalok körében leggyakoribb bűncselekmények jellemzői (garázdaság, testi sértés, zaklatás, lopás, rablás, stb.) és következményeik,
 • Mit tegyenek egyedül otthon,
 • És egy kis jogászkodás.


A MiniPoliszban tartott foglalkozásokon használt oktatási segédeszközök az iskolákban használtaktól eltérhetnek. A rendelkezésre álló időkeret miatt, javasoljuk, hogy előzetesen egyeztessen a szervezővel a fókusz témáról.

Ajánlott korosztály: 7-12 év

 

AZ INTERNET VESZÉLYEI

Az internet veszélyei témakör feldolgozása során a gyerekek az ismeretek mellett információt kapnak a segítségkérési lehetőségekről, mindezt az általános bűnmegelőzési órán alkalmazott módszerek keretében. Témakörök:

 • Adatvédelem,
 • Képmás vagy hangfelvétel készítése,
 • Különböző kihívás és bátorságpróbák (pl. Momo),
 • Közösségi portálok
 • Rágalmazás, becsületsértés, zaklatás, cyberbullying,
 • Zsarolóvírusok, biztonsági lehetőségek,
 • Internetes vásárlás.


A MiniPoliszban tartott foglalkozások esetén, a rendelkezésre álló időkeret miatt, javasoljuk, hogy előzetesen egyeztessen a szervezővel a fókusz témáról.

Ajánlott korosztály: 7-12 év